Haal meer uit uw clustervisitatie

Opleidingen worden clustergewijs beoordeeld. Dit houdt in dat overlap in de panels bereikt moet worden in gezamenlijk overleg tussen de opleidingen. Tegelijkertijd is en blijft de opleidingsbeoordeling een individuele beoordeling conform WHW. De winst van het intensieve opleidingsoverleg voorafgaand aan de beoordelingstrajecten is daardoor zeer beperkt. Waar NQA de afgelopen jaren vooral winst heeft zien ontstaan is de onbedoelde spin-off dat opleidingen met elkaar in gesprek komen en daardoor de mogelijkheid hebben van elkaar te leren en samen te werken. NQA wil de energie die mogelijk voortvloeit uit het gezamenlijk overleg graag een extra boost geven door de clustervisitatie te versterken met een in gezamenlijkheid met de opleidingen uit te voeren meta-analyse.

Hoe ziet clustergewijs visiteren met een meta-analyse eruit?

  • In een voorbereidend overleg met de opleidingen stelt NQA specifieke aandachtspunten vast die voor de visitatiegroep/sector van belang zijn. Aandachtspunten die aanpalend of verdiepend zijn op het beoordelingskader.
  • Bij de samenstelling van het panel houdt NQA rekening met de overlap binnen de visitatiegroep, de individuele profielen en de geformuleerde aandachtspunten.
  • NQA stelt een aparte rapportage op specifiek gericht op de aanvullend geformuleerde aandachtspunten en een analyse van de reguliere visitatierapporten. Een rapportage die eigendom is en alleen bestemd is voor de opleidingen binnen de visitatiegroep. Een rapportage die rijker wordt naarmate de opleidingen meer openheid geven in ‘best/worst practices’.
  • De rapportage wordt voordat deze definitief wordt vastgesteld besproken met het panel en met alle deelnemende opleidingen. NQA heeft dit traject eerder in een gezamenlijk traject met een gastspreker op een van de benoemde thema's feestelijk afgerond.
  • Uiteindelijk stelt NQA een definitieve meta-analyse op. Hierin staan vergelijkingen en analyses op basis van de zelfevaluaties, de visitatierapporten en de vooraf benoemde specifieke onderwerpen. Naast best practices biedt de meta-analyse ook verbeterpunten en aanbevelingen.

Wilt u meer weten over een clustervisitatie van NQA? Neem contact op met Paul Thijssen.