Extra opdracht als onderdeel van de audit

Om over specifieke ambities of aandachtspunten extra informatie te krijgen, kunt u de visitatiecommissie een aanvullende opdracht meegeven. Deze aanvullende opdracht vormt dan een extra aandachtspunt voor de commissie bij de audit.

Voorbeeld extra opdracht:

Onderzoek in hoeverre de activiteiten van de onderzoekseenheid aansluiten op het onderzoeksbeleid van de hogeschool.

Uitgangspunt is dat de extra opdracht door de commissie meegenomen kan worden in het reguliere evaluatietraject. De commissie rapporteert hier vervolgens ook over. Het bezoekprogramma en de gespreksdeelnemers worden indien nodig op de extra opdracht aangevuld. Afhankelijk van de aard van de opdracht worden er al dan niet extra kosten in rekening gebracht.