• Hoe borgt de examencommissie de kwaliteit van de toetsing?

  NQA organiseert workshops voor examencommissies, waarin de borging van de kwaliteit van tentamens en examens centraal staat. Examencommissies leren op een compacte en handige manier invulling te geven aan de WHW-eisen ten aanzien van borging. Deelnemers krijgen meer inzicht in hoe de kwaliteit van het afstudeerniveau gegarandeerd kan worden en hoe externe deskundigen deze kwaliteit beoordelen.

 • Quickscan afstuderen

  NQA heeft een quickscan ontwikkeld die opleidingen en docenten helpt te bepalen of een aantal cruciale processen alsmede de uitvoering daarvan binnen de afstudeerfase adequaat zijn. In één dag krijgt u van twee ervaren auditoren een duidelijk beeld over de kwaliteit van uw afstudeerfase.

 • Managementadviesbureau QuatroSpect en onderwijsspecialist Netherlands Quality Agency (NQA) werken samen aan beter onderwijs

  Onderwijsinstellingen vinden het vaak erg lastig om de kwaliteit van hun dienstverlening op peil te houden. Ze raken steeds weer verstrikt in bureaucratische rompslomp, waarvoor iedereen en niemand zich verantwoordelijk voelt en die daarmee de ontwikkeling van organisaties in de weg staat. Met de methodiek en het online platform van QuatroSpect worden nu eigenaarschap en teamleren gestimuleerd, zodat zich een levende kwaliteitscultuur kan vormen, waarmee ook nog eens de accreditatielast wordt teruggedrongen.

 • NQA toegelaten als volwaardig lid ENQA

  NQA voldoet daarmee, net zozeer als dat elke opleiding aan de ESG (European Standard Guidelines moet voldoen, als enig evaluatiebureau met als thuisbasis in het hoger beroepsonderwijs aan de ESG. Het oordeel van het reiew panel luidt:

  ‘NQA is regarded as a competent organization that is managed efficiently and effectively. This includes aspects such as management of processes and panels, the running of schedules and the timely delivery of reports. NQA also enjoys good levels of satisfaction among external stakeholders (institutions,reviewers, NVAO, inspectorate) and internal ones (staff).
  This should be particularly noted given the challenging context in which it operates, with strong competition between agencies and limited leverage in the overall operating framework for quality assurance’.

 • Onderzoekevaluatie rapporten NQA scoren zeer goed volgens het CEKO

  Wist u dat de onderzoekevaluaties  van NQA als enige het predikaat ‘bovengemiddeld goed kregen van de Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek (CEKO)?

   

Netherlands Quality Agency

Netherlands Quality Agency B.V. beoordeelt onderwijsinstellingen en adviseert ze bij hun interne en externe kwaliteitszorg. Met verschillende adviesdiensten en accreditatietrajecten draagt NQA bij aan het continu verbeteren van onderwijskwaliteit.

Kijk voor meer informatie bij Over NQA.