Hoe borgt de examencommissie de kwaliteit van de toetsing?

NQA organiseert workshops voor examencommissies, waarin de borging van de kwaliteit van tentamens en examens centraal staat. Examencommissies leren via een kijkje in de NQA-keuken op een compacte en handige manier invulling te geven aan de WHW-eisen ten aanzien van borging.

Vragen die aan de orde komen zijn onder andere: “hoe kunnen examencommissies de kwaliteit van het afstudeerniveau garanderen”, “hoe weet een examencommissie dat zij op dezelfde manier naar het niveau kijkt als externe deskundigen dat doen?” en “hoe organiseert een examencommissie efficiënt binnen haar taakomvang de borging van de kwaliteit”?

Wat zijn de kenmerken van een training examencommissie?

  • Relevante informatie over de werkwijze van visitatiepanels bij het bestuderen van eindwerkstukken en het gesprek tussen het panel en de examencommissie.
  • Realistische aanpak, met gebruik van de casuïstiek van de eigen opleiding.
  • Bestuderen van eindwerkstukken en intervisie over de uitkomsten.

Na afloop van de workshop hebben de deelnemers meer inzicht gekregen hoe een examencommissie de kwaliteit van het afstudeerniveau kan garanderen en de wijze waarop externe deskundigen deze kwaliteit beoordelen.

Wilt u meer weten over een opleidingsvisitatie van NQA? Neem contact op met Paul Thijssen.