Beoordeling

NQA voert externe kwaliteitsbeoordelingen in het hoger onderwijs uit. Met een beoordelingsrapport van NQA kunt u bij de NVAO accreditatie aanvragen. Sinds 2003 heeft NQA ruim 1500 opleidingen in het hoger onderwijs beoordeeld. NQA beschikt over een bestand van ruim duizend inhoudelijke domeindeskundigen, die zij bij deze beoordelingen betrekt. Voor iedere beoordeling stelt NQA samen met de opleiding een onafhankelijk panel samen dat de opleiding visiteert. Het goed doorlopen van deze processtap is door de invoering van clustervisitaties en de aanscherping van de eisen in het beoordelingskader 2016 alleen maar belangrijker geworden. Een goed panel past bij het profiel van de opleiding en is alleen dan de basis voor een goede en geaccepteerde beoordeling. Daarom maakt NQA zoveel werk van haar up-to-date en kwalitatief betrouwbaar panelbestand. Een van de resultaten daarvan is dat NQA zeer snel een panel kan samenstellen en tegelijkertijd van alle evaluatiebureaus de minste bezwaren tegen de panelvoordrachten krijgt van de NVAO.

Wat biedt NQA?

Voorbereiding op accreditatieaanvraag
Voordat u overgaat tot een beoordelingstraject wilt u wellicht advies inwinnen. NQA biedt diverse adviesdiensten op het gebied van interne en externe kwaliteitszorg. Wilt u weten hoe groot de stap voor een bepaalde opleiding is naar accreditatie? NQA adviseert u er graag over.

Wilt u weten wat NQA voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Paul Thijssen.