Ondersteuning accreditatieaanvraag

Als zeer ervaren en erkend evaluatiebureau weet NQA precies wat er komt kijken bij een accreditatieaanvraag. Uw opleiding moet voldoen aan de standaarden van het beoordelingskader 2018. U wordt getoetst op uw doelstellingen (en beoogde leerresultaten), onderwijsleeromgeving, toetsing en gerealiseerd eindniveau; in geval van een uitgebreide opleidingsbeoordeling ook nog specifiek op uw kwaliteitszorg. Iedere accreditatieaanvraag vergt in de voorbereiding maatwerk.

Advies en praktische ondersteuning
NQA helpt u in de aanloop naar de visitatie met advies en praktische ondersteuning. Zo kan NQA tussentijdse beoordelingen uitvoeren en uw prestaties op de vier of elf standaarden helpen aanscherpen. Deze zogenaamde midterm reviews worden op maat uitgevoerd al naar gelang de focus die u wilt aanbrengen. Ook geeft NQA graag feedback op de kwaliteit van uw beleidsdocumenten en zelfevaluatie.

Wilt u weten hoe NQA uw organisatie kan ondersteunen bij een accreditatieaanvraag? Neem contact op met Paul Thijssen.