SAR

Ten behoeve van de ENQA - Audit heeft NQA een Self Assessment Report (SAR) geschreven. 

Het volledige rapport vindt u hier.