Visie op kwaliteit

NQA investeert voortdurend in professionalisering van haar medewerkers en de inhoudelijke standaardisering van processen. Procedures en werkwijzen zijn sluitend en uniform en garanderen een consistent proces- en productniveau. Het (kwaliteits)managementsysteem van NQA is gebaseerd op een combinatie van ISO en INK en is in 2018 gecertificeerd conform de 9001:2015 norm met als scope: advies en beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs.