Extra opties

Hogescholen zijn vaak op zoek naar extra input om het praktijkgericht onderzoek verder te verbeteren en te stimuleren. Veel voorkomende vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe kan het onderzoek nog meer bijdragen aan het onderwijs? (zie ook Quickscan Onderzoekend Vermogen in het Onderwijs)
  • Hoe kan de impact van ons onderzoek worden vergroot?
  • Heeft ons onderzoek voldoende focus en hoe kunnen we meer samenhang in het onderzoek realiseren?
  • Hoe kan een ‘body of knowledge’ worden gecreëerd?
  • Hoe zou het onderzoek meer middelen uit de derde geldstroom kunnen genereren?

NQA biedt aanvullend aan het visitatiebezoek de volgende mogelijkheden voor extra advies door de visitatiecommissie: