Vrij gesprek

In het reguliere bezoekprogramma wordt een vrij gesprek opgenomen waarin de commissie informeel en uitsluitend verbetergericht de dialoog voert met de onderzoekseenheid naar aanleiding van de meest in het oog springende constatering(en) tijdens het bezoek. De onderzoekseenheid kan ook zelf een specifiek afgebakend onderwerp aansnijden waarover zij graag vrij de dialoog voert met de commissie. Het vrije gesprek wordt gevoerd nadat het formele deel van de evaluatie is afgerond. Aan dit vrije gesprek zijn geen aanvullende kosten verbonden.