Vietnam

NQA is een van de uitvoerders van het NUFFIC-project “Setting up and development of Quality Assurance Centres at five Universities and contribution to a system of quality assurance for higher education in Vietnam”. De mogelijkheden van onder andere instellingsaccreditatie worden besproken en uitgeprobeerd. Omdat instellingsaccreditaties nog in ontwikkeling zijn in Nederland en daarbuiten, is het Vietnam-project voor NQA een goed voorbeeld van brengen en halen van inzichten en ervaringen. Het project draaide onder auspiciën van de HBO-Raad.