Quickscan afstuderen

NQA heeft een quickscan ontwikkeld die opleidingen en docenten helpt te bepalen of een aantal cruciale aspecten bij het vormgeven en beoordelen van de afstudeerfase ‘goed’ genoeg zijn. Voor een quickscan zet NQA twee ervaren auditoren in die in een dag uw afstudeerfase doormeten.

Wat komt aan de orde in een quickscan afstuderen?

  • Zijn het afstudeerproces en de daarbij horende procedures adequaat beschreven?
  • Zijn de beoordelingscriteria en de daarbij behorende beoordelingsformulieren adequaat?
  • Zijn het afstudeerproces, de procedures en beoordelingscriteria voldoende robuust, beheersbaar en uitvoerbaar?
  • Verlopen de processen en procedures administratief zoals bedoeld?
  • Voldoen de afstudeerdossiers aan de procedures, criteria e.d. en hoe gekalibreerd zijn de oordelen?

Ter afsluiting ontvangt u mondelinge feedback over de uitkomsten van de verschillende onderzoeksgebieden en een korte notitie met de belangrijkste bevindingen en risicofactoren. U krijgt hiermee in heel korte tijd een duidelijk zicht op waar ‘goed’ goed genoeg is en waar nog aan gewerkt moet worden. Uiteraard kan de quickscan aan uw specifieke situatie en wensen worden aangepast.

Wilt u weten wat NQA voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Paul Thijssen.