Proef-instellingstoets kwaliteitszorg

Een proef-instellingstoets bereidt u voor op de instellingstoets kwaliteitszorg.
De instellingstoets kwaliteitszorg is het kwaliteitskeurmerk voor onderwijsinstellingen. Alle universiteiten en een groot deel van de hogescholen hebben een aanvraag voor deze instellingstoets ingediend bij de NVAO.

Ervaring opdoen met een proefaudit
Met een proefaudit doet u ervaring op met het toetsproces. Ook krijgt u inzicht in de risico's op de vier standaarden van het NVAO-beoordelingskader. U ontdekt in hoeverre uw instelling aan de eisen voldoet en welke verbeterpunten er zijn. NQA is sinds 2007 betrokken bij de ontwikkeling van de instellingstoets. Hierdoor weet NQA exact hoe dit traject verloopt en hoe u zich er het beste op voorbereidt.

Hoe ziet een proef-instellingstoets eruit?

  • U ontvangt een praktische handleiding waarin de vier standaarden van de instellingstoets uitvoerig zijn beschreven. Deze handleiding kunt u gebruiken bij het opstellen van uw zelfevaluatie.
  • In het beoordelingskader 2018 is de kwaliteitscultuur nadrukkelijker benoemd. Het begrip wordt echter nauwelijks geoperationaliseerd in het beoordelingskader. Tegelijkertijd leert de ervaring dat instellingen en panels moeite hebben met de operationalisatie van dit begrip. NQA heeft veel ervaring met het betekenis geven aan het begrip kwaliteitscultuur en heeft instellingen geadviseerd hoe dit te operationaliseren
  • Zeer ervaren senior-auditoren, eventueel bijgestaan door externe bestuurders, nemen vervolgens de proefaudits bij u af.
  • U ontvangt naderhand rapportages met de feitelijke beoordeling, risicoanalyses en verbetersuggesties. In het proces is voldoende ruimte voor feedback en reflectie.
  • De proef-instellingstoets wordt afgesloten met een studiemiddag. Het panel, het bestuur en de betrokken opleidingen presenteren hun ervaringen aan andere opleidingen en afdelingen.

Wilt u meer weten over een proef-instellingstoets in uw organisatie? Neem contact op met Paul Thijssen.