Maak uw onderzoeksambities waar!

Het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2022 kent een ambitieuzer beoordelingskader voor de evaluatie van onderzoekseenheden dan voorheen. De kwaliteit van het onderzoek neemt in protocol een cruciale plaats in. Ook de kwaliteitsborging krijgt binnen het protocol meer expliciete aandacht.

De grotere nadruk op de kwaliteit van het onderzoek, het onderzoeksproces en de kwaliteitsborging stelt hogescholen voor nieuwe uitdagingen. Is de kwaliteit van het onderzoek van onze kenniscentra/lectoraten van voldoende niveau om aan de eisen van het nieuwe BKO te voldoen? Hoe kunnen we de kwaliteit van het onderzoek goed borgen? Hanteren onze kenniscentra/lectoraten een heldere, adequate standaard voor het doen van onderzoek? Kan het onderzoek binnen onze hogeschool wel voldoende floreren binnen de huidige context? Bieden we hiervoor de juiste randvoorwaarden? Wat kunnen we doen om de kwaliteit van het onderzoek verder te stimuleren? Hoe kunnen we een goede verbinding tussen onderzoek en onderwijs tot stand brengen?

NQA helpt u de juiste ingrediënten in stelling te brengen om uw onderzoeksambities te realiseren. Vanuit onze expertise in evaluaties zijn wij in staat om een brede vergelijking te trekken. Ons advies bevat gerichte verbetervoorstellen voor de realisatie van uw ambities, het vergroten van de onderzoekskwaliteit en de borging daarvan.

We kijken in ieder geval naar het volgende:  

  • Wat leert een dwarsdoorsnede van de onderzoeksevaluaties van uw kenniscentra/lectoraten tot nu toe?
  • Uitgaande van de constateringen bij de dwarsdoorsnede: ondersteunen het onderzoeksbeleid, het onderzoeksklimaat en de onderzoekskwaliteitsborging van uw instelling de onderzoeksprocessen en de kwaliteit van het onderzoek voldoende?
  • Welke aanpassingen in het onderzoeksbeleid en de kwaliteitszorg kunnen het onderzoek en de onderzoeksprocessen stimuleren en de kwaliteit van het onderzoek verder verhogen? 

De precieze inkleding van het traject is maatwerk en bepalen we in onderling overleg. Grofweg bieden we twee varianten aan:

Basisvariant: audit door NQA-auditor(en)
Plusvariant: audit door NQA-commissie aangevuld met inhoudelijke experts   

Overigens biedt NQA ook de mogelijkheid om de evaluatie van het onderzoeksbeleid en de kwaliteitszorg van het onderzoek voor meerdere verwante hogescholen tegelijkertijd uit te voeren.

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Paul Thijssen.