Plusvariant: audit door NQA-commissie aangevuld met inhoudelijke experts

Bij deze variant voert een commissie van ervaren onderzoekers de evaluatie uit. De commissie wordt bijgestaan door een NQA-secretaris. De commissie analyseert het materiaal via desk research en de NQA-secretaris stelt namens de commissie een notitie met bevindingen en adviezen op. Indien u dit wenst, verzorgt de NQA-secretaris hiervan samen met de voorzitter een presentatie waarbij opvallende punten input voor een discussie kunnen vormen.

Deze variant wordt normaliter uitgebreid met een bezoek van de commissie aan uw instelling, waarbij zij spreekt met relevante gesprekspartners. Het voordeel van een bezoek is dat de commissie een completer en diepgaander beeld krijgt. Tevens biedt een bezoek van de commissie de mogelijkheid om met de commissie in dialoog te gaan. De dialoog organiseren we aan het einde van de bezoekdag in een vrij gesprek tussen de commissieleden en relevante gesprekspartners. De dialoog heeft een nadrukkelijk verbeteringsgericht karakter.