• Hoe borgt de examencommissie de kwaliteit van de toetsing?

  NQA organiseert workshops voor examencommissies, waarin de borging van de kwaliteit van tentamens en examens centraal staat. Examencommissies leren op een compacte en handige manier invulling te geven aan de WHW-eisen ten aanzien van borging. Deelnemers krijgen meer inzicht in hoe de kwaliteit van het afstudeerniveau gegarandeerd kan worden en hoe externe deskundigen deze kwaliteit beoordelen.

 • Praktijkobservaties Experiment Leeruitkomsten

  NQA heeft 60% van de ruim 370 deeltijd en duale opleidingen die hebben deelgenomen aan het Experiment Leeruikomsten beoordeeld. Wij willen de door ons opgedane ervaringen bij het beoordelen vande opleidingen graag delen om de verdere ontwikkeling te stimuleren door stil te staan bij wat goed en wat minder succesvol is gebleken.

 • Quickscan afstuderen

  NQA heeft een quickscan ontwikkeld die opleidingen en docenten helpt te bepalen of een aantal cruciale processen alsmede de uitvoering daarvan binnen de afstudeerfase adequaat zijn. In één dag krijgt u van twee ervaren auditoren een duidelijk beeld over de kwaliteit van uw afstudeerfase.

 • NQA toegelaten als volwaardig lid ENQA

  NQA voldoet daarmee, net zozeer als dat elke opleiding aan de ESG (European Standard Guidelines moet voldoen, als enig evaluatiebureau met als thuisbasis in het hoger beroepsonderwijs aan de ESG. Het oordeel van het review panel luidt:

   

 • Onderzoekevaluatie rapporten NQA scoren zeer goed volgens het CEKO

  Wist u dat de onderzoekevaluaties  van NQA als enige het predikaat ‘bovengemiddeld goed' kregen van de Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek (CEKO)?

   

Netherlands Quality Agency

Netherlands Quality Agency B.V. beoordeelt onderwijsinstellingen en adviseert ze bij hun interne en externe kwaliteitszorg. Met verschillende adviesdiensten en accreditatietrajecten draagt NQA bij aan het continu verbeteren van onderwijskwaliteit.

Kijk voor meer informatie bij Over NQA.